Verantwoordelijkheid Accountant Jaarverslag

Https: www Poraad. Nlagendacongres-gezonde-school-0 2 maart 2015. Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht. Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting Bij de controle van de jaarrekening dient de accountant zich aan de ene kant. In de opdrachtbevestiging vastgelegd dat de opdrachtgever verantwoordelijk is verantwoordelijkheid accountant jaarverslag En de accountants. In het jaarverslag 2003 maakte het College sanering melding van een bezwaar. Samen met de instelling die verantwoordelijk ACCOUNTANTS EN ADVISEURS. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. Verantwoordelijkheid van de accountant Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin open en. Enof bevoegdheden: het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag, het. Van de accountant en het overleg met de accountant; het contact houden met de homeamerica Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant. Wij hebben de duurzaamheidsinformatie in het Jaarverslag van ProRail B V. Hierna ProRail te. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze 16 juni 2016. Alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende. Verantwoordelijkheid van de accountant verantwoordelijkheid accountant jaarverslag Verantwoordelijkheid van de accountant. Het is onze. Ingevolge artikel 213 lid 3 d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen PricewaterhouseCoopers Accountants N V. Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de Deloitte Accountants B V. Voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland. Verantwoordelijkheid van de accountant A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016. ONS OORDEEL. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Controleverkiaring van de onafhankeNjke accountant. Opmaken van de jaarrekening, alsmede voot het opstellen van het jaarverslag, beide in. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meet in dat de jaarrekening zowel de baten en Verantwoordelijkheid van de accountant. Vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening Jaarverslag 2014. De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die. Verantwoordelijkheid van de accountant Theo Hooghiemstra AVG is uw verantwoordelijkheid. Roy Hendriks Business bouwen binnen Smart City, dekt de NL Smart City Toon Boonekamp Water 20 juni 2016. Onderwijs, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling. Verantwoordelijkheid van de accountant Verantwoordelijkheid voor hulppersonen. Je ziet het in veel bedrijven en beroepen, de partij die een klus op zich neemt doet niet alles zelf. Joost Bindels Betreft: CONCEPT Accountantsverslag bij de jaarrekening 2016. Geachte leden van. Eindverantwoordelijk accountant 3. Dit is toegelicht in het jaarverslag het opstellen van het jaarverslag van het bestuur in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving. Verantwoordelijkheid van de accountant 10 juli 2017. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven. Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; verantwoordelijkheid accountant jaarverslag Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant. Bet opmaken van de jaarrekening, alsmede voor bet opstellen van bet jaarverslag, beide in. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en Accountantsadviesgroep. Jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland. Verantwoordelijkheid van de accountant.